Nyheter

 
2005-01-22 Rättade stavfel på vildarter på sortlistan . Tack Monica Lilja-Ingelmark som påpekade felen

2004-07-05 Lade till länk tillFias pelargonsida på länksidan

2004-06-27 Lade till en ritning på pelargonhyllan. Se pelargontrappa

2004-06-21 Felkodning på pelargonsidan rättad, nu skall alla sidor fungera igen.

2004-06-21 Nya avsnitt om sticklingsförökning, frösådd och fotografering tillagda

2004-06-20 Pelargonsidan startad

 
 
Sidan uppdaterad 2004-06-20
 
Copyright 2004 Martin Peterson